Verklaringsmodellen

Verklaringsmodellen bij integratieve kindertherapie.

De integratieve therapie bekijkt het kind, en werkt met het kind, vanuit 6 verklaringsmodellen:

  • Medisch model: heeft de klacht lichamelijke oorzaken?
  • Stressmodel: is er een onbalans tussen spanning en ontspanning?
  • Gedragsmodel: is het simpelweg aangeleerd gedrag?
  • Communicatiemodel: zijn er in de communicatie met de omgeving factoren (thuis of school) die de klacht beïnvloeden?
  • Psychoanalytisch model: is er sprake van onverwerkte gebeurtenissen?
  • Transpersoonlijk model: spelen leven, dood en spiritualiteit een rol?

Problemen ontstaan vaak door een combinatie van oorzaken. Het gecombineerde gebruik van deze modellen helpt om te komen tot een doeltreffende therapie.

Voor meer informatie over de kindertherapeut, lees Over mij